Prawo w ochronie zdrowia Esculap.com - kliknij tutaj, by przejść na stronę główną

Placówka - przepisy i ich interpretacja

Kontrola apteki przez NFZ

Kontrola apteki przez NFZ

Kierownik apteki jest zobowiązany, w ramach kontroli, udostępnić Funduszowi, informacje o treści każdej umowy, w tym także uzgodnienia dokonanego w jakiejkolwiek formie, pomiędzy apteką a hurtownią farmaceutyczną, których celem jest nabycie leków lub wyrobów medycznych.

Wymogi dla personelu transportu sanitarnego

Wymogi dla personelu transportu sanitarnego

Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia MZ, świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w POZ zobowiązany jest posiadać w dyspozycji ambulanse...