Lekarz - przepisy i ich interpretacja

Lekarz kontra lekarz

Lekarz kontra lekarz

Należy umieć odróżnić krytykę opartą na obiektywnej prawdzie od obrażającej, naruszającej osobiste dobra.

Roszczenia pacjentów

Roszczenia pacjentów

Dochodzenie roszczeń wobec lekarza najczęściej rozpoczyna się od żądania udostępnienia dokumentacji medycznej.

Chelatacje

Chelatacje

Lekarzowi nie wolno posługiwać się metodami uznanymi przez naukę za szkodliwe, bezwartościowe lub nie zweryfikowanymi naukowo.

Nagranie obrazu i dźwięku z operacji a dokumentacja medyczna

Nagranie obrazu i dźwięku z operacji a dokumentacja medyczna

Uwzględniając digitalizację akt pacjentów oraz wzrost znaczenia technik obrazujących oraz nagrywających procedury medyczne, powstaje zasadnicze pytanie, czy formy te stają się dokumentacją medyczną w rozumieniu przepisów prawa...

Zakaz konkurencji a rezydentura

Zakaz konkurencji a rezydentura

Umowa lekarza rezydenta z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne nie jest zwykłą umową o pracę.

Problemy z dokumentacją

Problemy z dokumentacją

Nadal jednak nie przywiązujemy właściwej uwagi do obowiązku tworzenia dokumentacji.

Gdy RODO wejdzie w życie…

Gdy RODO wejdzie w życie…

comment 2

Wobec placówek medycznych działających w formie spółek cywilnych oraz jednoosobowych praktyk lekarskich będą orzekane kary do 20 mln euro.

Wyrwa w tajemnicy

Wyrwa w tajemnicy

Organy skarbowe poszukują nowych metod weryfikowania przychodów lekarzy prowadzących prywatne praktyki.

Nowe działalności podmiotu leczniczego

Nowe działalności podmiotu leczniczego

Działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania...

Dwuletnia antybiotykoterapia

Dwuletnia antybiotykoterapia

comment 1

Czy opisanie przypadku będzie dla nas przestrogą przed pochopnym korzystaniem z wiedzy doktora Google bez głębszego zastanowienia i poszukiwań wiedzy wymaganej od profesjonalisty?

Zaświadczenia bez badania

Zaświadczenia bez badania

Każde zaświadczenie lekarskie lub inny dokument medyczny powinien umożliwiać identyfikację lekarza, który go wystawił.

Umowa o zakazie konkurencji z pielęgniarką

Umowa o zakazie konkurencji z pielęgniarką

W praktyce związanej z utratą znacznej części personelu medycznego, w postaci pielęgniarek, położnych oraz lekarzy, podmioty lecznicze coraz częściej wymagają od swojego personelu podpisywania zobowiązań o zakazie konkurencji (umów o zakazie konkurencji).

Prawa pacjenta szpitala psychiatrycznego

Prawa pacjenta szpitala psychiatrycznego

Prawo stosowania przymusu nie może prowadzić do wniosku, że osoby leczone w szpitalu psychiatrycznym mają mniej praw niż inni pacjenci.

Zakaz wykonywania zawodu

Zakaz wykonywania zawodu

Pozbawienie prawa wykonywania zawodu jest karą najsurowszą, która może być orzeczona wobec sprawców wyjątkowo ciężkich przewinień.

Jak się pieczętować?

Jeśli właściciel pieczątki ma taką wolę, może na niej umieścić tytuł i stopień naukowy, numer telefonu i adres.