Aktualności

MZ: negocjacje z Pfizerem
27.11.2023
Trwające ponad rok negocjacje nie doprowadziły do polubownego rozwiązania sprawy dostaw szczepionek przeciw COVID-19; firma Pfizer skierowała ją na ścieżkę sądową, a wstępna rozprawa sądowa jest wyznaczona na 6 grudnia.
Obowiązek podmiotów leczniczych w świadczeniach zdrowotnych
26.11.2023
Nakaz udzielania usług zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną, potwierdzoną naukowymi dowodami, ciąży na podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Ma na celu zagwarantowanie pacjentom terapii możliwie bezpiecznej oraz skutecznej.
ZUS podsumował kontrole zwolnień lekarskich
15.11.2023
Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował wyniki kontroli zwolnień lekarskich prowadzonych od stycznia do września 2023 roku. Kwota obniżonych i cofniętych świadczeń po kontroli zwolnień wyniosła blisko 130 mln zł.

Pacjent - przepisy i ich interpretacja

Podwójny przeszczep organów. Analiza wybranego kazusu w świetle obowiązujących przepisów prawnych
31.08.2020
Przeszczep od żyjącego dawcy rodzi szereg problemów ponieważ może nastąpić poważny uszczerbek na zdrowiu.
Dostęp rodziców po rozwodzie do dokumentacji medycznej dziecka
19.04.2018
Poza fatalnymi skutkami społecznymi, byli małżonkowie stają się obecnie nie lada wyzwaniem dla podmiotów leczniczych w zakresie udostępniania informacji o dziecku, przekazywania dokumentacji medycznej, wyrażania zgody na zabieg...
19.04.2018
Zakażenia szpitalne
02.02.2018
Wzrost ilości oraz „zaawansowania biologicznego” bakterii występujących w podmiotach leczniczych, a w związku z tym wzrastające ryzyko dla bezpieczeństwa pacjenta i jego powrotu do zdrowia powoduje, iż orzecznictwo sądowe oraz praktyka prawna zmierza w kierunku „uprawdopodobnienia” zakażenia szpitalnego w miejscu jego wykazania przez stronę występującą z pozwem – zazwyczaj pacjenta.
Promocja i reklama produktów medycznych w formie „groupon”
30.11.2017
W praktyce funkcjonowania niepublicznych podmiotów leczniczych coraz częściej pojawia się zagadnienie związane z możliwością oferowania innego zakresu usługi lub w innej cenie dla większej grupy pacjentów...
Prawa pacjenta w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego
24.04.2017
Lecznictwo uzdrowiskowe jest integralną częścią systemu ochrony zdrowia i stanowi rodzaj działalności leczniczej, a także związane jest z balneologią jako dziedziną wiedzy medycznej. Istotą balneologii i medycyny fizykalnej jest bodźcowe działanie czynników balneologicznych i fizykoterapeutycznych odpowiednio dawkowanych, co pozwala na uzyskanie reakcji zdrowotnych poprawiających funkcjonowanie organizmu.

Lekarz - przepisy i ich interpretacja

Podstawa prawna roszczeń o zapłatę za usługi ratownictwa medycznego
19.04.2018
Mając na uwadze liczne zmiany prawne wprowadzone w ostatnim czasie w ratownictwie medycznym, pojawia się niezwykle ważkie zagadnienie podstaw prawnych do świadczeń na rzecz podmiotów wykonujących zadania ratownicze w stanach nagłych, wykraczające poza kontrakt z NFZ...
Zakres uprawnień pielęgniarki – pytania i odpowiedzi
19.04.2018
W praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych borykających się z coraz większym niedoborem lekarzy i pielęgniarek, pojawiają się pytania, czy czynności do tej pory zwyczajowo wykonywane przez lekarzy, mogą być wykonywane przez pielęgniarki.
Nowe zasady gospodarki odpadami i termin wykonania zmian budowlanych
02.02.2018
W związku z tym, iż w dniu 24 listopada 2017 r. weszło w życie rozporządzenie MZ z 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, warto zwrócić uwagę na najważniejsze zmiany wprowadzone tym aktem oraz powtórzyć podstawowe zasady gospodarowania odpadami.
02.02.2018
Odpłatność za stosowanie wieloogniskowych soczewek przy zabiegu leczenia zaćmy
02.02.2018
W praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych posiadających umowę z NFZ pojawia się wielokrotnie wątpliwość formalno-prawna, czy podmiot może obciążyć pacjenta za procedurę inną niż ta, która jest refundowana przez NFZ, zgodnie z warunkami kontraktu, np. w zakresie nowszego rozwiązania materiałowego?
Czy fizjoterapeuta wykonujący zabieg rehabilitacyjny jest zobowiązany każdorazowo do podpisania się pod wykonanym zabiegiem?
29.11.2017
Rozporządzenie MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania przewiduje wprowadzanie podpisu fizjoterapeuty tylko w przypadku...

Placówka - przepisy i ich interpretacja

Podstawa prawna roszczeń o zapłatę za usługi ratownictwa medycznego
19.04.2018
Mając na uwadze liczne zmiany prawne wprowadzone w ostatnim czasie w ratownictwie medycznym, pojawia się niezwykle ważkie zagadnienie podstaw prawnych do świadczeń na rzecz podmiotów wykonujących zadania ratownicze w stanach nagłych, wykraczające poza kontrakt z NFZ...
Zakres uprawnień pielęgniarki – pytania i odpowiedzi
19.04.2018
W praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych borykających się z coraz większym niedoborem lekarzy i pielęgniarek, pojawiają się pytania, czy czynności do tej pory zwyczajowo wykonywane przez lekarzy, mogą być wykonywane przez pielęgniarki.
Nowe zasady gospodarki odpadami i termin wykonania zmian budowlanych
02.02.2018
W związku z tym, iż w dniu 24 listopada 2017 r. weszło w życie rozporządzenie MZ z 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, warto zwrócić uwagę na najważniejsze zmiany wprowadzone tym aktem oraz powtórzyć podstawowe zasady gospodarowania odpadami.
02.02.2018
Odpłatność za stosowanie wieloogniskowych soczewek przy zabiegu leczenia zaćmy
02.02.2018
W praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych posiadających umowę z NFZ pojawia się wielokrotnie wątpliwość formalno-prawna, czy podmiot może obciążyć pacjenta za procedurę inną niż ta, która jest refundowana przez NFZ, zgodnie z warunkami kontraktu, np. w zakresie nowszego rozwiązania materiałowego?
Czy fizjoterapeuta wykonujący zabieg rehabilitacyjny jest zobowiązany każdorazowo do podpisania się pod wykonanym zabiegiem?
29.11.2017
Rozporządzenie MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania przewiduje wprowadzanie podpisu fizjoterapeuty tylko w przypadku...