Prawo w ochronie zdrowia Esculap.com - kliknij tutaj, by przejść na stronę główną

Nasze serwisy

Prawo w praktyce - co nowego?

więcej z tego działu

Pacjent - przepisy i ich interpretacja

więcej z tego działu
Prawa pacjenta w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego

Prawa pacjenta w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego

Lecznictwo uzdrowiskowe jest integralną częścią systemu ochrony zdrowia i stanowi rodzaj działalności leczniczej, a także związane jest z balneologią jako dziedziną wiedzy medycznej. Istotą balneologii i medycyny fizykalnej jest bodźcowe działanie czynników balneologicznych i fizykoterapeutycznych odpowiednio dawkowanych, co pozwala na uzyskanie reakcji zdrowotnych poprawiających funkcjonowanie organizmu.

Lekarz - przepisy i ich interpretacja

więcej z tego działu
Zakaz wykonywania zawodu

Zakaz wykonywania zawodu

Pozbawienie prawa wykonywania zawodu jest karą najsurowszą, która może być orzeczona wobec sprawców wyjątkowo ciężkich przewinień.

Zgoda bywa uciążliwa

Zgoda bywa uciążliwa

Lekarze dentyści mogą podejmować leczenie małoletnich pacjentów tylko wtedy, jeśli ich rodzice wyrażą na to stosowną zgodę

Za życiem

Za życiem

Minister Zdrowia zobligowany został ustawą do zamieszczenia na stronie internetowej ministerstwa informatora o uprawnieniach przysługujących zgodnie z omawianą ustawą.

Placówka - przepisy i ich interpretacja

więcej z tego działu
Co nowego w radiologii

Co nowego w radiologii

Nowelizowana ustawa Prawo atomowe wprowadzi zmiany, które kierownicy jednostek organizacyjnych będą zobowiązani wdrożyć po uprawomocnieniu się przepisów prawa.

Postępowanie konkursowe: zmiana oferty

Postępowanie konkursowe: zmiana oferty

W praktyce podmiotów leczniczych często zdarza się sytuacja, iż zaoferowany grafik pracy podmiotu leczniczego w konkursie prowadzonym przez NFZ musi ulec zmianie. W związku z tym powstaje wątpliwość, czy i w jakim zakresie oferent może złożyć nową ofertę lub jej „korektę”.