Porady ekspertów

Jak się pieczętować?

Jak się pieczętować?

comment 1

Jeśli właściciel pieczątki ma taką wolę, może na niej umieścić tytuł i stopień naukowy, numer telefonu i adres.

Po śmierci lekarza

Po śmierci lekarza

Ustawa umożliwia ustanowienie zarządcy sukcesyjnego.

Dwie strony barykady

Dwie strony barykady

Lekarze mają prawo do korzystania z ochrony przewidzianej zarówno przez kodeks karny, jak również przez prawo cywilne.

Prawnicy lekarzom

Prawnicy lekarzom

comment 4

Nie tylko lekarze rezydenci, ale również specjaliści są zmuszani do podpisywania paradoksalnych umów o pracę.

Błędy medyczne w świetle statystyk

Błędy medyczne w świetle statystyk

comment 2

Wątpliwości co do racjonalności polityki karnej w sprawach dotyczących błędów medycznych można uznać za w pełni uzasadnione.

Gabinet w domu i mieszkaniu

Gabinet w domu i mieszkaniu

comment 2

Warto przybliżyć niektóre wymogi i skutki natury podatkowej czy prawnoadministracyjnej, jakie wiążą się obecnie z prowadzeniem gabinetów w budynkach, które nie są wyłącznie przeznaczone na przychodnie lub gabinety lekarskie.

Błąd lekarski a polityka karania

Błąd lekarski a polityka karania

comment 5

Niewątpliwie szpitale i ich pracownicy cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wymiaru sprawiedliwości od wielu lat, ale obecnie ściganie lekarzy zdaje się wręcz elementem oficjalnej polityki karnej.

Odpowiedzialność cywilna związana z naruszeniem praw pacjenta

Odpowiedzialność cywilna związana z naruszeniem praw pacjenta

Ustawa o prawach pacjenta zobowiązuje do ich przestrzegania organy władzy publicznej, podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, a także – co istotne – osoby wykonujące zawody medyczne oraz inne, uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – najbardziej ryzykowna forma prowadzenia firmy medycznej

Jednoosobowa działalność gospodarcza – najbardziej ryzykowna forma prowadzenia firmy medycznej

"W Polsce możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej, w tym medycznej, w kilku formach organizacyjno-prawnych. Do najpopularniejszych należą: jednoosobowa działalność gospodarcza (dalej JDG) oraz spółki: cywilna, osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna)" - informuje doradca podatkowy Łukasz Chmielecki.

Niepożądane zdarzenia medyczne

Niepożądane zdarzenia medyczne

"Medycyna ciągle jest sztuką, co oznacza, że nawet przy największej staranności i najbardziej zaawansowanej technice medycznej nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich konsekwencji leczenia" - mówi prof. dr hab. n. med. Zbigniew Czernicki, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie.

Biegłym być albo nie być

Biegłym być albo nie być

comment 1

Lekarzy biegłych sądowych jest za mało w stosunku do liczby spraw do zbadania. Skutki odczuwają strony postępowania sądowego - na sporządzenie opinii przez biegłego czeka się bardzo długo.

Ubezpieczenie a roszczenie

Ubezpieczenie a roszczenie

comment 2

"Wykonywanie zawodu lekarza lub szerzej - udzielanie świadczeń zdrowotnych, w Polsce staje się coraz bardziej niebezpieczne. Znacząco przyczynił się do tego wyrok sądu w sprawie pacjentki Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie..." - mówi Andrzej Sawoni, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Skandaliczne zaniedbania w DPS-ie: odleżyny do kości, larwy w ranie

Skandaliczne zaniedbania w DPS-ie: odleżyny do kości, larwy w ranie

Zielonogórska prokuratura, która prowadzi śledztwo w sprawie zaniedbań w DPS-ie dla Kombatantów w Zielonej Górze, nie wyklucza ekshumacji ciał zmarłych pensjonariuszy. Drugie śledztwo prowadzi Artur Źródłowski, przyjaciel zmarłej Zdzisławy Wolańskiej, 93-letniej podopiecznej placówki, który złożył doniesienie. O zaniedbania obwinia pielęgniarki A. i K. oraz dyrektora.

Zarobki prezesa szpitala mają być jawne

Udostępnieniu podlegają dane dotyczące wynagrodzeń, premii, dodatków i nagród prezesa zarządu lub członków rady nadzorczej, jest to bowiem informacja publiczna.