Lekarz - przepisy i ich interpretacja

Lekarska porada zdalna – aspekty prawne

Lekarska porada zdalna – aspekty prawne

Dokumentację z teleporady warto przechowywać w zwykłych, wieloletnich terminach – tak samo jak każdą inną dokumentację medyczną.

Nagranie obrazu i dźwięku z operacji a dokumentacja medyczna

Nagranie obrazu i dźwięku z operacji a dokumentacja medyczna

Uwzględniając digitalizację akt pacjentów oraz wzrost znaczenia technik obrazujących oraz nagrywających procedury medyczne, powstaje zasadnicze pytanie, czy formy te stają się dokumentacją medyczną w rozumieniu przepisów prawa...

Nowe działalności podmiotu leczniczego

Nowe działalności podmiotu leczniczego

Działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania...

Umowa o zakazie konkurencji z pielęgniarką

Umowa o zakazie konkurencji z pielęgniarką

W praktyce związanej z utratą znacznej części personelu medycznego, w postaci pielęgniarek, położnych oraz lekarzy, podmioty lecznicze coraz częściej wymagają od swojego personelu podpisywania zobowiązań o zakazie konkurencji (umów o zakazie konkurencji).

Prawa pacjenta w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego

Prawa pacjenta w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego

Lecznictwo uzdrowiskowe jest integralną częścią systemu ochrony zdrowia i stanowi rodzaj działalności leczniczej, a także związane jest z balneologią jako dziedziną wiedzy medycznej. Istotą balneologii i medycyny fizykalnej jest bodźcowe działanie czynników balneologicznych i fizykoterapeutycznych odpowiednio dawkowanych, co pozwala na uzyskanie reakcji zdrowotnych poprawiających funkcjonowanie organizmu.