Prawo w ochronie zdrowia Esculap.com - kliknij tutaj, by przejść na stronę główną

Lekarz - przepisy i ich interpretacja

Klauzula opt-out dla rezydentów

Klauzula opt-out dla rezydentów

W praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych powstaje pytanie, czy lekarze rezydenci mogą być stroną umowy opt-out, podobnie jak lekarze świadczący pracę na podstawie umów uregulowanych w kodeksie pracy.

SOR: odmowa przyjęcia

SOR: odmowa przyjęcia

Należyta staranność i niezbędny czas – to wymagania stawiane lekarzowi, które przy innych zachowaniach, uznanych przez lekarskie sądy za zawodowe przewinienia, już w tym miejscu poddawaliśmy analizie.

Prawa pacjenta w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego

Prawa pacjenta w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego

Lecznictwo uzdrowiskowe jest integralną częścią systemu ochrony zdrowia i stanowi rodzaj działalności leczniczej, a także związane jest z balneologią jako dziedziną wiedzy medycznej. Istotą balneologii i medycyny fizykalnej jest bodźcowe działanie czynników balneologicznych i fizykoterapeutycznych odpowiednio dawkowanych, co pozwala na uzyskanie reakcji zdrowotnych poprawiających funkcjonowanie organizmu.

Prawa lekarza

Prawa lekarza

Lekarz pełni w społeczeństwie rolę szczególną, towarzyszy każdemu od narodzin aż do śmierci. Dlatego powinien zachować swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną.