Lekarz - przepisy i ich interpretacja

Składka od emeryta

Składka od emeryta

comment 41

Brak znajomości prawa nie zwalnia z jego przestrzegania.

Dwie strony barykady – część 2

Dwie strony barykady – część 2

W uzasadnionych przypadkach można równocześnie dochodzić roszczenia cywilnego i szukać ochrony na drodze postępowania karnego.

Wsparcie e-ZLA

Wsparcie e-ZLA

comment 1

Przy wydawaniu e-ZLA konieczne jest przeprowadzenie bezpośredniego badania.

Udział lekarzy w reklamach

Udział lekarzy w reklamach

Reklama to informacja połączona z komunikatem perswazyjnym, mającym na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów i usług.

RODO c.d.

RODO c.d.

Omówienia wymaga też kwestia umów powierzenia przetwarzania danych.

Trzy miesiące w RODO

Trzy miesiące w RODO

RODO nie zakazuje w żadnym ze swoich przepisów zabierania dokumentacji pacjenta na wizytę domową.

Z udarem na toksykologię

Z udarem na toksykologię

Nasuwają się jednak wątpliwości, czy w sytuacjach narażenia zdrowia lub życia chorego kara pieniężna jest właściwa.

Stomatolog na wokandzie

Stomatolog na wokandzie

KEL stawia wymóg, aby „wszelkie uwagi o dostrzeżonych błędach w postępowaniu innego lekarza przekazać przede wszystkim temu lekarzowi”.

Jak się pieczętować?

Jeśli właściciel pieczątki ma taką wolę, może na niej umieścić tytuł i stopień naukowy, numer telefonu i adres.