Prawo w ochronie zdrowia Esculap.com - kliknij tutaj, by przejść na stronę główną

Lekarz - przepisy i ich interpretacja

Zakaz wykonywania zawodu

Zakaz wykonywania zawodu

Pozbawienie prawa wykonywania zawodu jest karą najsurowszą, która może być orzeczona wobec sprawców wyjątkowo ciężkich przewinień.

Zgoda bywa uciążliwa

Zgoda bywa uciążliwa

Lekarze dentyści mogą podejmować leczenie małoletnich pacjentów tylko wtedy, jeśli ich rodzice wyrażą na to stosowną zgodę

Za życiem

Za życiem

Minister Zdrowia zobligowany został ustawą do zamieszczenia na stronie internetowej ministerstwa informatora o uprawnieniach przysługujących zgodnie z omawianą ustawą.

Co nowego w radiologii

Co nowego w radiologii

Nowelizowana ustawa Prawo atomowe wprowadzi zmiany, które kierownicy jednostek organizacyjnych będą zobowiązani wdrożyć po uprawomocnieniu się przepisów prawa.

Opinia „zaoczna”

Opinia „zaoczna”

Wszystkie trzy przepisy wyraźnie podkreślają konieczność osobistego badania przed wydaniem orzeczenia.

Gabinet w domu i mieszkaniu

Gabinet w domu i mieszkaniu

Warto przybliżyć niektóre wymogi i skutki natury podatkowej czy prawnoadministracyjnej, jakie wiążą się obecnie z prowadzeniem gabinetów w budynkach, które nie są wyłącznie przeznaczone na przychodnie lub gabinety lekarskie.

Kosmetolog to nie lekarz

Kosmetolog to nie lekarz

Inwazyjne zabiegi estetyczne zarezerwowane dla lekarzy, coraz częściej wykonują kosmetyczki i kosmetolodzy. Co na to przepisy, czy można grubą kreską oddzielić uprawnienia jednych i drugich w tym zakresie?

Błąd lekarski a polityka karania

Błąd lekarski a polityka karania

Niewątpliwie szpitale i ich pracownicy cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wymiaru sprawiedliwości od wielu lat, ale obecnie ściganie lekarzy zdaje się wręcz elementem oficjalnej polityki karnej.

Klauzula opt-out dla rezydentów

Klauzula opt-out dla rezydentów

W praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych powstaje pytanie, czy lekarze rezydenci mogą być stroną umowy opt-out, podobnie jak lekarze świadczący pracę na podstawie umów uregulowanych w kodeksie pracy.