Prawo w ochronie zdrowia Esculap.com - kliknij tutaj, by przejść na stronę główną

Placówka - przepisy i ich interpretacja

Co nowego w radiologii

Co nowego w radiologii

Nowelizowana ustawa Prawo atomowe wprowadzi zmiany, które kierownicy jednostek organizacyjnych będą zobowiązani wdrożyć po uprawomocnieniu się przepisów prawa.

Postępowanie konkursowe: zmiana oferty

Postępowanie konkursowe: zmiana oferty

W praktyce podmiotów leczniczych często zdarza się sytuacja, iż zaoferowany grafik pracy podmiotu leczniczego w konkursie prowadzonym przez NFZ musi ulec zmianie. W związku z tym powstaje wątpliwość, czy i w jakim zakresie oferent może złożyć nową ofertę lub jej „korektę”.

Błąd lekarski a polityka karania

Błąd lekarski a polityka karania

Niewątpliwie szpitale i ich pracownicy cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wymiaru sprawiedliwości od wielu lat, ale obecnie ściganie lekarzy zdaje się wręcz elementem oficjalnej polityki karnej.

Zmiany w zakresie leczenia onkologicznego

Zmiany w zakresie leczenia onkologicznego

Rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z dnia 20 czerwca 2017 r. wprowadza organizacyjne zmiany do procesu leczenia onkologicznego, wskazując na minimalne wymagania sprzętowe w procesie leczenia oraz określając „tempo” w realizacji procedury.

Zmiany w zakresie praktyki zawodowej fizjoterapeutów

Zmiany w zakresie praktyki zawodowej fizjoterapeutów

Rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów z dnia 4 lipca 2017 r. wprowadza zmiany do ramowego programu praktyki zawodowej, realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów.

Kopie dokumentacji medycznej – zmiany prawne

Kopie dokumentacji medycznej – zmiany prawne

W związku z pojawiającą się praktyką w podmiotach leczniczych do maksymalizowania stawki tytułem wykonania kopii dokumentacji medycznej, ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu zmian i urealnieniu kosztu wykonania kopii dokumentacji do wartości rynkowej.