Prawo w ochronie zdrowia Esculap.com - kliknij tutaj, by przejść na stronę główną

Placówka - przepisy i ich interpretacja

Limit deklaracji do lekarza POZ i prawo odmowy jej przyjęcia

Limit deklaracji do lekarza POZ i prawo odmowy jej przyjęcia

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, odmowa przyjęcia deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ograniczona jest, co do zasady, tylko do przypadku, gdy przekroczona została już maksymalna zalecana liczba świadczeniobiorców...

Aplikacja do rejestracji pacjentów drogą elektroniczną

Aplikacja do rejestracji pacjentów drogą elektroniczną

Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawca zapewnia bieżącą rejestrację świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej.