Pacjent - przepisy i ich interpretacja

Podwójny przeszczep organów. Analiza wybranego kazusu w świetle obowiązujących przepisów prawnych
31.08.2020
Przeszczep od żyjącego dawcy rodzi szereg problemów ponieważ może nastąpić poważny uszczerbek na zdrowiu.
Dostęp rodziców po rozwodzie do dokumentacji medycznej dziecka
19.04.2018
Poza fatalnymi skutkami społecznymi, byli małżonkowie stają się obecnie nie lada wyzwaniem dla podmiotów leczniczych w zakresie udostępniania informacji o dziecku, przekazywania dokumentacji medycznej, wyrażania zgody na zabieg...
19.04.2018
Zakażenia szpitalne
02.02.2018
Wzrost ilości oraz „zaawansowania biologicznego” bakterii występujących w podmiotach leczniczych, a w związku z tym wzrastające ryzyko dla bezpieczeństwa pacjenta i jego powrotu do zdrowia powoduje, iż orzecznictwo sądowe oraz praktyka prawna zmierza w kierunku „uprawdopodobnienia” zakażenia szpitalnego w miejscu jego wykazania przez stronę występującą z pozwem – zazwyczaj pacjenta.
Promocja i reklama produktów medycznych w formie „groupon”
30.11.2017
W praktyce funkcjonowania niepublicznych podmiotów leczniczych coraz częściej pojawia się zagadnienie związane z możliwością oferowania innego zakresu usługi lub w innej cenie dla większej grupy pacjentów...
Prawa pacjenta w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego
24.04.2017
Lecznictwo uzdrowiskowe jest integralną częścią systemu ochrony zdrowia i stanowi rodzaj działalności leczniczej, a także związane jest z balneologią jako dziedziną wiedzy medycznej. Istotą balneologii i medycyny fizykalnej jest bodźcowe działanie czynników balneologicznych i fizykoterapeutycznych odpowiednio dawkowanych, co pozwala na uzyskanie reakcji zdrowotnych poprawiających funkcjonowanie organizmu.