Prawo w ochronie zdrowia Esculap.com - kliknij tutaj, by przejść na stronę główną

Pacjent - przepisy i ich interpretacja

Prawa rodziny pacjenta

Prawa rodziny pacjenta

Relacja lekarza z rodziną pacjenta bywa trudna. Emocje związane z pobytem osoby bliskiej w szpitalu i niepokój o jej stan przeradzają się niekiedy w pretensje, żal, a nawet agresję wobec personelu medycznego.

Zgoda pacjenta na udział w badaniu klinicznym

Zgoda pacjenta na udział w badaniu klinicznym

Jednym z podstawowych zagadnień natury prawnej, mających znaczenie dla lekarzy zaangażowanych w prowadzenie badań klinicznych, jest sposób uzyskiwania zgody pacjentów. Wymóg jej uzyskania jest fundamentalną zasadą związaną z prowadzeniem badań klinicznych.

Informacja o pacjencie w szpitalu

Informacja o pacjencie w szpitalu

W praktyce podmiotów leczniczych występuje zagadnienie i problem, czy osoby nie posiadające uprawnień lekarza lub pielęgniarki (np. rejestratorka lub sekretarka) mogą udzielać informacji, czy w szpitalu przebywa wskazany przez zainteresowanego pacjent.

Opieka psychiatryczna

Opieka psychiatryczna

Opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi jest wykonywana w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, zwłaszcza psychiatrycznej opieki zdrowotnej - w formie pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej, szpitalnej i środowiskowej oraz w domach pomocy społecznej.

Wykonywanie badań zleconych przez „obcych” lekarzy systemu

Wykonywanie badań zleconych przez „obcych” lekarzy systemu

Świadczeniobiorca ma prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, wykonywanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub skierowania pielęgniarki lub położnej. Ustawodawca nie wskazuje...

Karta zgonu – istota prawna dokumentu

Karta zgonu – istota prawna dokumentu

W praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych powstaje problem i zagadnienie prawne, czy kartę zgonu pacjenta można i należy uznać za element dokumentacji medycznej pacjenta – zmarłego i kto jest uprawniony do jej otrzymania.