Artykuły

Jak się pieczętować?

Jak się pieczętować?

comment 1

Jeśli właściciel pieczątki ma taką wolę, może na niej umieścić tytuł i stopień naukowy, numer telefonu i adres.

Po śmierci lekarza

Po śmierci lekarza

Ustawa umożliwia ustanowienie zarządcy sukcesyjnego.

Składka od emeryta

Składka od emeryta

comment 41

Brak znajomości prawa nie zwalnia z jego przestrzegania.

Dwie strony barykady – część 2

Dwie strony barykady – część 2

W uzasadnionych przypadkach można równocześnie dochodzić roszczenia cywilnego i szukać ochrony na drodze postępowania karnego.

Dwie strony barykady

Dwie strony barykady

Lekarze mają prawo do korzystania z ochrony przewidzianej zarówno przez kodeks karny, jak również przez prawo cywilne.

Wsparcie e-ZLA

Wsparcie e-ZLA

comment 1

Przy wydawaniu e-ZLA konieczne jest przeprowadzenie bezpośredniego badania.

Udział lekarzy w reklamach

Udział lekarzy w reklamach

Reklama to informacja połączona z komunikatem perswazyjnym, mającym na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów i usług.